Tekmovanja v znanju 2019/20

Najuspešnejši učenci na šoli, predvsem na predmetni stopnji, tekmujejo v znanju s posameznih predmetnih področij. Organizirana so šolska, področna in državna tekmovanja.

Udeležili se bodo tekmovanj v znanju iz naslednjih področij:

 

Tekmovanje

Šolsko
tekmovanje

Regijsko
tekmovanje

Državno
tekmovanje

HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE

7. 10.

5. 11.

1. 12.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

11. 10.

16. 11.

BIOLOGIJA – Proteusovo priznanje

16. 10.

/

29. 11.

ANGLEŠČINA 8. razred

21. 10.

/

25. 11.

BOBER

11.–15. 11.

/

18. 1.

SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje

12. 11.

9. 1.

7. 3.

ANGLEŠČINA 9. razred

14. 11.

15. 1.

17.3.

NEMŠČINA 9. razred

21. 11.

12. 3.

ZGODOVINA

4. 12.

4. 2.

14. 3.

FLL – Mesto prihodnosti /

7. 12.

7. 3.

GEOGRAFIJA 11. 12.

13. 2.

17. 4.

KEMIJA – Preglovo priznanje 20. 1.

/

4. 4.

ANGLEŠČINA 7. razred 31. 1.

/

29. 2.

FIZIKA – Stefanovo priznanje

5. 2.

27. 3.

9. 5.

KRESNIČKA

5. 2.

 /  /
VESELA ŠOLA

11. 3.

 /

8. 4.

PREVERJANJE ZNANJA O PRVI POMOČI

24. 3.

7. 4.

9. 5.

MEHURČKI – 1. VIO

2. 4.

/

/

LOGIČNA POŠAST

8. 5.

/

22. 5.

MATEMATIKA – Vegovo priznanje

19. 3.

/

18. 4.

MATEMČEK

8. 11.

/

23. 11.

ROBOBUM/ROBOSLED

 /

 April, 2020

Maj, 2020 

 

Učence na tekmovanja prijavijo vodje aktivov, spremljajo pa jih praviloma mentorji. Za prevoz učencev v bolj oddaljena mesta se bo šola zaradi racionalizacije (delitve) stroškov povezovala z ostalimi osnovnimi šolami v regiji. V primeru manjšega števila tekmovalcev šola organizira prevoz učencev s šolskim kombijem.

 
 
 
Dostopnost