Šola v naravi 2019/20

Veliko novih znanj si učenci pridobijo v šoli v naravi, ki je stalna oblika izobraževanja. V letošnjem šolskem letu načrtujemo izvedbo treh šol v naravi.

V skladu z 39. a-členom Zakona o osnovni šoli šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževal¬nega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Veliko novih znanj si učenci pridobijo v šoli v naravi, ki je postala naša stalna oblika izobraževanja. V letošnjem šolskem letu načrtujemo izvedbo treh šol v naravi.

1. Učenci 3. razreda se bodo udeležili šole v naravi v domu CŠOD Burja, Seča. V okviru šole v naravi bo izveden 20 – urni plavalni tečaj. Dejavnosti in plavalni tečaj bodo izvajali učitelji naše šole ter učitelji CŠOD.
Termin izvedbe: 14. 4. – 17. 4. 2020 (4 dni / 3. a in 3. b) ali 20. 4. – 24. 4. 2020 (5 dni/ 3. c, 3. d in 3. e).
Učitelji (1. termin): Jasmina Grubar Butara, Lucija Kuntarič, Kristijan Kralj, Elvis Antončič
Učitelji (2. termin): Ivica Padaršič, Brigita Stančin, Anita Furar, Zdenka Krošl, Iztok Kapušin
Vodja ŠVN: Lucija Kuntarič
Prispevek staršev 110 – 120 EUR oz. 90 – 100 EUR.

2. Učenci 5. razreda bodo imeli šolo v naravi v CŠOD Štrk, Ptuj. Dejavnosti bodo izvajali učitelji naše šole ter učitelji CŠOD.
Termin izvedbe: 2. – 6. 12.2019 (5. a in 5. c) ali 9. – 13. 12. 2019 (5. b in 5. d)
Učitelji (1. termin): Ingrid Šiško Bambič, Branka Kragolnik, Viktorija Rangus, Urška Poljšak
Učitelji (2. termin): Bernarda Hosta, Matjaž Palčič, Marija Pajtler
Vodja ŠVN: Matjaž Palčič
Prispevek staršev od 100 do 110 EUR.

3. Učenci 7. razreda se bodo udeležili petdnevne zimske šole v naravi na Pohorju v Hotelu Zarja. Tečaj bodo vodili učitelji športa. Učenci se bodo udeležili tečaja smučanja.
Termin izvedbe: 27. – 31. 1. 2020
Učitelji: Elvis Antončič, Kristijan Kralj, Zdenka Krošl, Iztok Kapušin, Boštjan Tomazin, Ognjen Saje, Klavdija Kranjec
Vodja ŠVN: Kristijan Kralj
Prispevek staršev od 170 do 180 EUR.

 

 
 
 
Dostopnost