V preteklih mesecih je v nekaterih primerih zaradi težav portala CEUVIZ prišlo do napak pri obračunavanju subvencij prehrane učencev zaradi napake portala. Iz strani ministrstva nas obveščajo, da poskušajo napake odpraviti.

Posredujemo obrazložitev ministrstva:

V decembrskem obračunu (31.12.2019) je bila zajeta približno četrtina vseh upravičencev do poračuna zaradi sprememb upravičenosti do subvencije šolske prehrane. Preostanek upravičencev bo obračunan 31.1.2020 in bodo poračuni upoštevani v mesecu februarju. Zaradi tega lahko pride do situacije, ko ima en otrok iste družine trenutno že izračunan poračun od 1.3.2019 dalje, drugi otrok te družine pa ne. V takih primerih bo poračun za drugega otroka omenjene družine opravljen 31.1.2020.