Interesne dejavnosti

 

Naziv dejavnosti Izvajalec Število ur/leto Starostna skupina  
GIBANJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE  
NOGOMET (učenci) Iztok Kapušin 35 5.– 9. razred  
NOGOMET (učenke) Iztok Kapušin 35 6.– 9. razred  
ROKOMET (mlajše učenke) Viktorija Rangus 35 4. in 5. razred  
ROKOMET (starejše učenke) Zdenka Krošl 35 6.– 9. razred  
ATLETIKA (starejše učenke) Zdenka Krošl 35 6.– 9. razred  
ATLETIKA (starejši učenci) Elvis Antončič 35 6.– 9. razred  
KOŠARKA Kristijan Kralj 35 6.– 9. razred  
KOŠARKA Ognjen Saje 35 4. in 5. razred  
ODBOJKA (mlajši učenci) Boštjan Tomazin 35 4. in 5. razred  
ODBOJKA (starejši učenci) Boštjan Tomazin 35 7.– 9. razred  
BORILNE VEŠČINE Ognjen Saje 35 3.– 5. razred  
GIBANJE Z ŽOGO Viktorija Rangus 35 4. in 5. razred  
IGRE Z LOPARJI Elvis Antončič 35 6.– 9. razred  
VADBA ZA DEKLETA Tadeja Strmole 20 7. – 9. razred  
PLESNE URICE

Anja Lahne

Urška Štamcar

30 3. in 4. razred  
MLADI PLANINCI Brigita Stančin 30 1. – 9. razreda  
KULTURA IN TRADICIJA  
ČUDEŽNE BESEDE Aleksandra Ivanšek 35 1.– 4. razred  
KNJIŽNIČARJI Aleksandra Ivanšek 35 5. in 6. razred  
NOVINARSTVO Jožica Kocjan 35 6.– 9. razred  
RECITATORSTVO Barbka Kukman 35 6.– 9. razred  
FOLKLORA Maja Miklavž Sintič 35 1.– 5. razred  
UMETNOST V BESEDI IN SLIKI Ingrid Šiško Bambič 35 1.– 5. razred  
PRAVLJIČNI KROŽEK Tamara Grubar 35 1. in 2. razred  
GLEDALIŠKI KROŽEK Lucija Kuntarič 35 1.– 5. razred  
LIKOVNI KROŽEK Darja Kovačič 35 6.– 9. razred  
OBLIKOVALSKI KROŽEK Irena Zagorc 30 1.– 5. razred  
KNJIŽNICA–BRALNE URICE Martina Dolar 30 1. – 5. razred  
BRALNE URICE Manja Valerij 30 1. – 2. razred  
PRAVLJIČNA USTVARJALNICA Fanika Strojin 30 1. – 2. razred  
TABORNIKI Nada Klememčič 30 1. – 3. razred  
VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE  
FLL Junior – raziskovalnica Miha Gorenc 35 3.– 5. razred  
MEDENA ZGODBA Različni izvajalci 17,5 4.– 8. razred
USTVARJALNA KEMIJA Mojca Kodelič 35 9. razred  
ASTRONOMIJA Roman Turk 35 6.– 9. razred  
FLL Vesolje Slavica Jordan 70 6.– 9. razred  
TABORNIKI Mojca Kodelič 35 6.– 9. razred  
PRVA POMOČ Zdenka Cvelbar 35 6.– 9. razred  
KAJ VEM O SLADKORNI BOLEZNI Zdenka Cvelbar 35 6.– 9. razred  
INFORMACIJSKO OKOLJE IN MEDIJSKA PISMENOST Marjan Cerinšek 35 5. razred  
ŠIVANJE Alenka Trifković 35 4.– 6. razred  
NARAVOSLOVJE IN LOGIKA Marjana Penca Palčič

35

30

2. in 3. razred  
MLADI EKOLOGI Renata Mežič 17,5 2.– 5. razred  
FLL Junior – Misija Luna Jasmina Grubar Butara 35 3.– 5. razred  
Mladi matematik Nataša Bregar 30 1  
Podružnica Orehovica  
KULTURA IN TRADICIJA  
RADI POJEMO – ORFFOVA SKUPINA Mojca Kruh 17,5 1.– 5. razred  
MLADI KULTURNIKI Katja Hodnik 17,5 1.– 5. razred  
GIBANJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE  
MLADI PLANINCI Ivica Padaršič 17,5  
VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE  
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA Matjaž Palčič 35 4. in 5. razred  
FLL Junior – Misija Luna Mojca Kruh 35 2.– 5. razred  
EKO KOROŽEK Katja Hodnik 30 1. – 4. razred  

 

 

 
 
 
Dostopnost