Skoči na glavno vsebino
 

Zaposleni

Razredniki in ostali strokovni delavci šoli – stanje na dan 1. 11. 2022 

DELAVEC   DELOVNO MESTO
Antončič, Elvis   učitelj
Antončič, Slavko   učitelj
Atanasković, Sara   šolska svetovalna služba
Balant, Jasna   učiteljica
Berginc, Jasmina   učiteljica
Bevc, Jerneja   učiteljica
Blažič, Lucija   šolska svetovalna služba
Brajdič, Mihaela   romski pomočnik
Bratkovič, Marjanca   učiteljica
Bregar, Nataša   učiteljica
Brudar, Nina   učiteljica
Cemič, Anamarija   učiteljica
Cerinšek, Marjan   računalnikar, učitelj
Cirnski, Maja   učiteljica
Cvelbar, Kaja   učiteljica
Cvelbar, Zdenka   laborantka
Dobovšek, Diana   učiteljica
Dobravc, David   učitelj
Dogenik, Sabina   učiteljica
Dolar, Martina    učiteljica
Fišter, Anja   učiteljica
Furar, Anita   učiteljica
Gašperič, Katja   učiteljica
Godec Lekše, Alja   učiteljica
Gorenc, Miha   učitelj
Gregorčič, Živa   učiteljica
Grubar Tamara   učiteljica
Grubar Butara, Jasmina   učiteljica
Hafner Vrtačič, Neža   učiteljica
Hodnik, Katja   učiteljica
Hvalec Žitnik, Andreja   učiteljica
Ivanšek, Aleksandra   knjižničarka, učiteljica
Jordan, Slavica   učiteljica
Kapušin, Iztok   učitelj
Kastelic, Tanja   učiteljica
Klemenčič, Nada   učiteljica
Klemenčič, Patricija   učiteljica
Klemenčič, Urška   učiteljica
Klisara, Miloš   učitelj
Kocjan, Jožica   učiteljica
Kočevar, Helena   učiteljica
Kodelič, Mojca   učiteljica
Kovačič, Darja   učiteljica
Kralj, Kristijan   učitelj
Kranjec, Klavdija   učiteljica
Krošl, Zdenka   učiteljica
Kruh, Mojca   učiteljica
Kukman, Barbka   učiteljica
Kuntarič, Lucija   učiteljica
Kušić, Aleksandra   učiteljica
Kužnik, Maja   učiteljica
Lahne, Anja   učiteljica
Medle, Barbara   učiteljica
Mežič, Renata   učiteljica
Miklavž Sintič, Maja   učiteljica
Novak, Mojca   učiteljica
Padaršič, Ivica   učiteljica
Pajtler, Marija   učiteljica
Palčič, Matjaž   učitelj
Pekolj, Suzana   učiteljica
Penca Palčič, mag. Marjana   učiteljica
Plazar, Anela   učiteljica
Rangus, Alenka   učiteljica
Rangus, Viktorija   učiteljica
Regina, Maja   učiteljica
Saje, Ognjen   učitelj
Selak, Irena   učiteljica
Simončič, Metka   učiteljica
Sokolovič, Maja   učiteljica
Stančin, Brigita   učiteljica
Strmole, Tadeja   pomočnica ravnatelja, učiteljica
Strojin, Fanika   učiteljica
Šepetavc, Katarina   šolska svetovalna služba
Šip, Aljoša   ravnatelj
Šiško Bambič, Ingrid   učiteljica
Škulj, Anja   učiteljica
Štefanič, Branka   knjižničarka
Švelc, Silvija   učiteljica
Tomazin, Boštjan   pomočnik ravnatelja, učitelj
Tramte, Damjana   učiteljica, knjižničarka
Trunkelj, Maja   učiteljica
Turk, Roman   učitelj
Valerij, Manja   učiteljica
Zagorc, Irena   učiteljica
Zrinjanin, Lana   učiteljica

 

Tehnično osebje    
Babočajić, Zdenka   čistilka
Colarič, Milan   čistilec
Drežnjak, Majda   čistilka
Fabjančič, Metka   kuharica
Jankovič, Aljoša   začasni spremljevalec
Kladnik, Lidija   računovodkinja
Korenič, Milena   kuharica
Kutija, Ankica   kuharica
Laknar, Ivan   hišnik
Mencin, Irena   kuharica
Može, Marinka   čistilka
Murn, Majda   kuharica
Oberč, Mojca   čistilka
Pečovnik, Lidija   administratorka, knjigovodja
Pirnar Sintič, Mateja   gospodinjka
Potočar, Darja   čistilka
Prah, Frančiška   čistilka
Sušnik, Alenka   čistilka
Škrbec, Alenka   kuharica
Tršinar, Jožica   čistilka
Žnidaršič, Mihaela   čistilka
Župan, Andreja   tajnica
Župan, Vincenc   hišnik

 

Javna dela    
Hudorovac, Sabrina    
Krštinc, Rado    
Petrovčič, Erika    

 

 
 
 
Dostopnost