Posamezni obrok lahko starši odjavijo:

  • preko spletnega portala Lo.Polis, ODJAVA

Le v izrednih razmerah lahko odjava poteka tako kot prijava.

Posamezni obrok lahko starši prijavijo:

  • SMS na številko mobilnega telefona: 051 688 754,
  • po e-pošti: prehrana.os.sentjernej@gmail.com,
  • s pisnim obvestilom preko učenca,
  • osebno v tajništvu šole.