Skoči na glavno vsebino
 

Svetovalna služba

Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • učenja in poučevanja
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda
  • telesnega, osebnega in socialnega razvoja
  • šolanja in karierne orientacije
  • socialno-ekonomske stiske.

 

Na šoli delo šolske svetovalne službe opravljamo:

  • Lucija Blažič – pedagoginja

Področja: vpis šolskih novincev, odlogi šolanja, prepisi učencev, koordinacija izobraževanja na domu in dela z učenci priseljenci, NPZ, koordinacija preventivnih delavnic in zdravniških pregledov, socialne in ekonomske stiske.

Kontakt: , 031 744 410

 

  • Katarina Šepetavc – pedagoginja

Področja: koordinacija dela z učenci z učnimi težavami in posebnimi potrebami, hramba šolske dokumentacije, popravni in predmetni izpiti, karierna orientacija in vpis učencev v srednje šole.

Kontakt: , 051 660 465

 

  • Sara Atanasković – psihologinja

           Področja: pomoč učiteljem pri delu z oddelkom, čustvene stiske otrok, odkrivanje in      koordinacija dela z nadarjenimi učenci.

           Kontakt: ,

 
 
 
Dostopnost