Objavljamo publikacije o obveznih izbirnih predmetih v tretjem triletju in zgibanko o neobveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2023/24.

Prijava na NEOBVEZNE in OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

POMOČ v primeru težav pri vpisu na portal.

V aplikaciji označite katere izbirne predmete želite obiskovati tako, da jih z modro puščico premaknete navzgor. Rezervne predmete, ki jih boste obiskovali, če se kateri od izbranih predmetov ne bo izvajal premaknete z oranžno puščico.

Učenci podatke za prijavo najdete v spletni učilnici svojega razreda v dejavnosti Podatki Lo-polis v uvodnem razdelku.

Rok za prijavo na izbirne predmete je petek, 14. april 2023.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 2. triade.

Ponujamo ŠPORT, RAČUNALNIŠTVO in FRANCOŠČINO.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so namenjeni učencem 3. triade.

Učenci morajo izbrati dve uri OIP. Za tri ure izbranih OIP potrebujemo soglasje staršev.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo (javnoveljavni program) in s potrdilom o vpisu to dokazujejo, so lahko oproščeni obiskovanja OIP za eno ali obe uri na podlagi predloga staršev (obrazec). O oprostitvi v skladu z 52. členom Zakona o osnovni šoli odloči ravnatelj.

.

Za učence 3. triade šola ponuja tudi NIP FRANCOŠČINA.

Učenci se na predmet prijavljajo na istem mestu kot na obvezne izbirne predmete.