Skoči na glavno vsebino
 

Seznam IP

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Kemija v življenju
 • Obdelava gradiv: les
 • Glasbeni projekt
 • Poskusi v kemiji
 • Izbrani šport NOGOMET
 • Raziskovanje organizmov v domači okolici
 • Ansambelska igra
 • Gledališki klub
 • Likovno snovanje I
 • Likovno snovanje III
 • Urejanje besedil
 • Rastline in človek
 • Obdelava gradiv: umetne snovi
 • Šolsko novinarstvo
 • Starinski in družabni plesi
 • Multimedija
 • Obdelava gradiv: kovine

Neobvezni izbirni predmeti

 • Francoščina
 • Računalništvo
 • Šport
 
 
 
Dostopnost