Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

 • Šolsko novinarstvo
 • Gledališki klub
 • Ansambelska igra
 • Glasbena dela
 • Glasbeni projekt
 • Starinski in družabni plesi
 • Likovno snovanje I
 • Likovno snovanje II
 • Likovno snovanje III
 • Sodobna priprava hrane
 • Načini prehranjevanja
 • Raziskovanje organizmov v domači okolici
 • Kemija v življenju
 • Poskusi v kemiji
 • Obdelava gradiv: les
 • Obdelava gradiv: umetne snovi
 • Obdelava gradiv: kovine
 • Urejanje besedil
 • Računalniška omrežja
 • Multimedija
 • Izbrani šport NOGOMET
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje

Neobvezni izbirni predmeti

 • Francoščina
 • Računalništvo
 • Šport