Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

  • Šolsko novinarstvo
  • Gledališki klub
  • Ansambelska igra
  • Glasbena dela
  • Glasbeni projekt
  • Starinski in družabni plesi
  • Likovno snovanje I
  • Likovno snovanje II
  • Likovno snovanje III
  • Sodobna priprava hrane
  • Načini prehranjevanja
  • Raziskovanje organizmov v domači okolici
  • Kemija v življenju
  • Poskusi v kemiji
  • Obdelava gradiv: les
  • Obdelava gradiv: umetne snovi
  • Obdelava gradiv: kovine
  • Urejanje besedil
  • Računalniška omrežja
  • Multimedija
  • Izbrani šport NOGOMET
  • Šport za sprostitev
  • Šport za zdravje

Neobvezni izbirni predmeti

  • Francoščina
  • Računalništvo
  • Šport