Šolski sklad

Šolski sklad je namenjen zbiranju denarnih sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti in izboljševanju učne opreme. Za program dela in njegovo izvajanje skrbi upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki učiteljskega zbora in štirje predstavniki staršev. V sedanji upravni odbor so izvoljeni naslednji predstavniki:
Boštjan Tomazin,
Marjan Cerinšek,
Katja Hodnik,
Sebastijan Kos,
Aleš Muren,
Jasna Shatz,
Damjan Pirnar.

Zbiranje sredstev je prostovoljno. Le-ta se zbirajo na posebnem računu.

Vsi, ki bi želeli prispevati v naš sklad lahko prispevek plačate po položnici ali izpolnite izjavo za donacijo posameznika ali izpolnite pogodbo za donacijo podjetij.
 
 
 
Dostopnost