Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Otrok naj bi se že zelo zgodaj spoznal s knjigo in ta naj bi postala in ostala njegova prijateljica za vse življenje.

Bralno značko sta po češkem zgledu osnovala ravnatelj OŠ na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik. Prvo tekmovanje za Prežihovo bralno značko so razglasili na področju štirih koroških občin v jeseni leta 1960.

V OŠ Šentjernej se je začelo tekmovanje za bralno značko v šolskem letu 1967/68.

V novejšem času poskušamo slediti tudi novejšim trendom. Ne držimo se več strogih seznamov, ki so bili pred leti, ampak imajo učenci proste roke pri izbiri literature, ki je primerna njihovi starostni stopnji.

Knjižničarki organizirata in vzpodbujata branje, ponudita priporočilne sezname, ki jih pripravi Bralna značka Slovenije. Za učence se nabavi vse potrebno gradivo za podelitev bralne značke (mape, priznanja). Knjižničarka organizira obisk in srečanje z gostom na zaključni prireditvi ob podelitvi bralne značke.

 

Priporočilni seznami – OŠ Šentjernej

Priporočilni seznam za bralno značko za 2. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 3. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 4. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 5. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 6. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 7. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 8. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 9. razred

 

Priporočilni seznami – POŠ Orehovica

Priporočilni seznam za bralno značko za 2. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 3. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 4. razred

Priporočilni seznam za bralno značko za 5. razred