Učbeniški sklad deluje na šoli že več kot 30 let.

  • Šola izbere učbenike iz veljavnega Kataloga učbenikov. Vsak učbenik mora biti v uporabi najmanj tri leta.
  • Učenci si izposodijo komplete ali posamezne učbenike. Če učbenik uničijo ali izgubijo, morajo zanj plačati nadomestilo po Pravilniku o učbeniških skladih.
  • Učbenike iz učbeniškega sklada uporabljajo vsi učenci.
  • Učbeniški sklad je voden računalniško

Delovni zvezki

Poleg učbeniškega sklada že vsa leta organiziramo tudi pomoč pri nakupu delovnih zvezkov. V šolskem letu 2017/18 so se starši na Svetu staršev odločili, da ne bi več prejemali naročilnic v papirni obliki. Zato smo sezname delovnih zvezkov objavili na šolski spletni strani s povezavo na knjigarne. Starši samostojno odločijo, kje bodo nabavili delovne zvezke.

Več informacij o učbeniškem skladu najdete v meniju Knjižnica.