Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki učencem zagotavlja brezplačno sveže sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke lokalnih pridelovalcev, hkrati pa povezuje učence s kmetijstvom in spodbuja zdravo prehranjevanje.

       Izvajanje Šolske sheme

 

Mojca Kodelič, organizatorica šolske prehrane na OŠ Šentjernej