V šestem razredu so učenci risali motiv živali, ki skrbi za svoje mladiče.

Izpostavili smo, da mora kompozicija živali ustrezati velikosti lista, biti mora zanimiva in razgibana, zato so morali upoštevati naslednja pravila:

  • FIGURE MORAJO BITI DOVOLJ VELIKE
  • Figure morajo biti razgibane
  • Figure se naj prekrivajo
  • Uporabiti moraš vse vrste črt
  • NE POZABI NA RAZLIČNE GOSTOTE IN BEL PROSTOR,

ki omogoča, da je risba pregledna.

Nagovor učiteljice pred začetkom ustvarjanja:

Drage učenke in učenci, pomembno je, da se pri delu potrudite. Najbrž ste opazili, da med kriteriji nič ne piše o tem, da mora učenec znati risati čudovite živali.

Lepota vašega likovnega dela je merjena drugače. Ocenjeni ste po zgoraj navedenih kriterijih. Tudi med ustvarjanjem kdaj poglejte na zapis kriterijev. Če boste upoštevali vse, kar je navedeno v kriterijih, boste gotovo risali odlično.

 

Darja Kovačič, učiteljica LUM