Na Osnovni šoli Šentjernej smo v okviru projekta SIO-2020 po izgradnji brezžičnega omrežja na OŠ Šentjernej in Podružnici Orehovica dopolnili še računalniško učilnico s stacionarnimi računalniki na 15 delovnih mestih. S tem bo omogočeno nemoteno delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v vzgojno-izobraževalnem procesu in zagotovljena samostojna delovna mesta za učence celotnega oddelka.