Informacije za učence in starše o nacionalnem preizkusu znanj so objavljene na spletnih straneh RICa

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/