Kratek opis naročila

Izbrani izvajalec zagotavlja redno in kvalitetno osnovno vzdrževanje športnih površin, v skladu s standardi, zahtevami in postopki, ki so potrebni za stalno kvalitetno pripravljeno površino. Izvajalec se bo moral fleksibilno odzvati na morebitne izredne posege, posebej na travnatih površinah.

Opis del in nalog:

  1. Strojno obdelovanje in obnavljanje površine igrišča
  2. Zalivanje
  3. Sejanje trave
  4. Gnojenje in odstranjevanje plevela
  5. Košnja
  6. Odvoz materiala
  7. Dosejavanje, redčenje in odstranjevanje polsti
  8. Valjanje igralne površine
  9. Obdelava površin (luknjanje, peskanje, zadelovanje…)
  10. Ostale storitve po potrebi

Rok izvajanja storitve: 1.4. 2022 do 31.3. 2023

Rok za sprejemanje ponudb: 18. 3. 2022

 

Aljoša Šip, prof.

ravnatelj OŠ Šentjernej