V šolskem letu 2023/24 se je naša šolska knjižnica ponovno priključila projektu, s katerim smo počastili oktober kot mednarodni mesec šolskih knjižnic. Tema letošnjega projekta je bila Šolska knjižnica: moj srečni kraj, kjer ustvarjalnosti in domišljiji ni meja.

Skozi celoten mesec oktober so se v šolski knjižnici odvijale številne dejavnosti. Od sredine septembra do sredine oktobra so si učenci na knjižni polici v čitalnici lahko ogledali razstavo knjižnih del tistih avtorjev, ki v tem bralnem letu praznujejo okroglo obletnico. Nekateri so si katero od razstavljenih knjig tudi izposodili. V času izposoje, ki poteka vsak dan zjutraj pred poukom in po 12. uri, so učenci množično obiskovali knjižnico tudi zato, da so z navdušenjem posedali na sedežni garnituri v bralnem kotičku ter listali in prebirali stripe, poučno strokovne knjige, Guinessove knjige rekordov in druge knjige.

Letos smo v tednu otroka prvošolcem razdelili darilno knjigo Hiša selivka slovenskega pisatelja Marka Kravosa, obe knjižničarki pa sva zanje in za drugošolce pripravili krajšo dramatizacijo z lutko – petelinčkom Galom, ki je na zabaven način spoznaval knjižnični red v šolski knjižnici. Po omenjeni dramatizaciji nastaja tudi pravljica, ki jo bomo skupaj s članicami interesne dejavnosti Knjižničarji dokončno oblikovali v mesecu novembru. Ilustracije v pravljici o petelinčku Galu je naslikala Leja Šinkec, učenka 4. c razreda, njen petelinček pa bo predstavljal tudi maskoto naše šolske knjižnice.

Članice interesne dejavnosti Ko lutke oživijo pa so v oktobru v prostorih šolske knjižnice izdelale sceno ter pridno vadile za lutkovno igrico Izgubljeno ogledalo, nastalo po literarni predlogi pravljice Zrcalce Grigorja Viteza. Lutkovno igrico bodo sredi novembra zaigrale za učence od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo RaP.

V celotnem mesecu oktobru smo veliko časa namenili tudi branju, saj sem v okviru ur knjižnično informacijskega znanja učencem od 3. do 5. razreda predstavila 1. knjigo za domače branje. V nadaljevanju so četrtošolci spoznavali tudi sestavne dele knjige in preko rebusov odkrivali, kako nastane knjiga, petošolci so spoznavali razporeditev knjižnega gradiva in ga iskali po knjižnih policah. Tretješolci so v zadnjem tednu oktobra preko slovenske izvirne slikanice z naslovom O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal, ki jo je napisala Mojiceja Podgoršek, izvedeli veliko o življenju slovenskega reformatorja Primoža Trubarja. Ogledali so si tudi razstavo slovenskih izvirnih slikanic, Trubarjevih del in del slovenske pisateljice Kristine Brenk. 22. oktober, dan slovenske izvirne slikanice, smo obeležili tudi s krajšim prispevkom, ki so ga preko šolskega ozvočenja prebrale članice interesne dejavnosti Knjižničarji. Ob tej priložnosti so pripravile tudi knjižno uganko.

Učenke 4. c razreda, članice knjižničarjev, so z medgeneracijsko bralno urico, na kateri so prebrale pravljico o čebelici Meli, razveselile tudi štiri skupine predšolskih otrok iz sosednjega vrtca Čebelica ter učence 1. razreda, ki obiskujejo jutranje varstvo. Prav tako so si učenci v jutranjem času lahko v okviru ustvarjalne delavnice izdelali različne knjižne kazalke, pri urah RaP pa so nastali izdelki učencev 2. razreda iz naravnih materialov, ki so v oktobru krasili pano pred šolsko knjižnico.

Z vsemi izvedenimi dejavnostmi in povečanim obiskom v knjižnici zlasti v jutranjem času lahko potrdimo, da je naša šolska knjižnica zagotovo srečni kraj, v katerega učenci zelo radi zahajajo in v katerem ne manjka domišljije in ustvarjalnosti.

Zapisala: Aleksandra Ivanšek, knjižničarka