V ponedeljek, 25. 4. 2022, smo se učenci 4. razredov z učiteljicami peš odpravili v Šmalčjo vas. Ogledali smo si čistilno napravo in Zbirno reciklažni center, kjer so nas prijazno sprejeli. Pozdravil nas je direktor JP EDŠ g. Gašper Bregar. Po kratki predstavitvi smo se za vodeni ogled razdelili v dve skupini.

Zbirno reciklažni center nam je predstavila ga. Elizabeta Kušljan Gegič. Razložila nam je, kaj se dogaja z zbranimi odpadki. Videli smo velike zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, kamor smo tudi mi razvrščali odpadke. Naučili smo se, da lahko tudi sami s pravilnim ravnanjem veliko prispevamo  k pravilnemu ločevanju in tudi zmanjšanju odpadkov.

Čistilno napravo nam je razkazal g. Peter Pungerčar. Umazano kanalizacijsko vodo prečistijo v povsem čisto vodo, ki nato odteče v potok Kobila. Izvedeli smo, da so vsi stroji povezani z računalnikom, ki nadzoruje delovanje čistilne naprave. V laboratoriju testirajo vodo, da ugotovijo, če je dovolj prečiščena.

Dan je bil zanimiv in naučili smo se veliko novega. Strinjali smo se, da se moramo prav vsi potruditi, da bomo ohranjali čisto naravo, kot si jo želimo.

učiteljice 4. razredov

Vtisi učencev:

Zelo zanimiva mi je bila čistilna naprava. Nisem si predstavljal, da je toliko odpadne vode. Presenetilo me je, kaj zmorejo stroji. Odpadno blato odvažajo na posebna odlagališča.                                                                                                                                     

Rok Sintič, 4. a

Na naravoslovnem dnevu sem se veliko naučil. Čistilna naprava je zelo velika. Prečistijo ogromno odpadne vode. Na ogledu sem zelo užival. 

Tilen Cvelbar, 4. a

Voda, ki pride v čistilno napravo, je zelo onesnažena. Presenečana sem bila, ko sem videla, kako čista pride ven. Najbolj zanimiva sta mi bila velika bazena, kjer se prečiščuje voda.

Maša Rebselj, 4. a 

Res je zanimivo, kako se blato v bazenu useda in voda v posebni napravi prečisti. Očiščena voda ima še vedno zanimiv vonj, kar pomeni, da ni pitna, lahko pa jo spustijo v potok.

Neli Gorenc, 4. a

Hvala za prečudovit dan. Zelo sem uživala. Naučila novega sem se naučila o odpadkih in čistilni napravi. Spoznala sem, kako se voda prečisti do tiste mere, da jo lahko izlijemo v potok ali reko.

Ana Žaren, 4. b

Izogibajmo se črnemu odlaganju odpadkov. Odpeljite jih v smetnjake, na ekološke otoke ali pa v zbirno reciklažni center. Ali veste, da se odpadno kuhinjsko olje odlaga v posebne posode. To imajo v ZRC v Šmalčji vasi. Tudi tebe spodbujam k ločevanju odpadkov. Poskrbeti pa moramo tudi za čiščenje odpadne vode. Pa zmerno jo porabljajmo.

Ronja Lusavec, 4. b

V čistilni napravi so me najbolj presenetili smrad, bazen z odpadno vodo in blato, ki nastane po čiščenju vode. Zelo se bom potrudil, da bom porabil čim manj vode. Tudi ločevanje odpadkov me je zanimalo. Všeč mi je bilo, da poskrbijo tudi za zbiranje rabljenega olja in bele tehnike. Bilo je zabavno.

Jan Jagrič, 4. b

Super so se mi zdeli bazeni in cikli čiščenja odpadne vode. Dali ste mi misliti, kako pomembno je ločevati odpadke. Všeč mi je bilo, ko smo si skupaj ogledali zabojnike za različne odpadke. Tudi vaše razlage so bile zelo zanimive. Spoznala sem, kako nujno je, da odpadkov ne mešamo med seboj. Ogled je bil res super.

Tinkara Rangus, 4. b

Najbolj mi je bila zanimiva čistilna naprava. Spoznala sem sem, da so lahko ljudje zelo nemarni do narave. Pa tudi to, da imamo res veliko srečo, ker imamo čisto in pitno vodo.

Ema Hudoklin, 4. b

Bazeni, polni blata. Fuj! Res, da je v njih polno blata, ampak so tam tudi zdrave bakterije, pa še voda se prečiščuje. Potem gre lahko v potok, tako da naravi nič ne škodi. Res čudež! Zbirališče odpadkov je urejeno in smo lahko ponosni nanj. Vsi odpadki so lepo ločeni in pospravljeni.

Svit Rangus, 4. b

Videli smo, kako razvrščajo smeti. Nekaj smo jih razvrstili tudi sami. Ogledali smo si tudi čistilno napravo. Najprej smo videli, kako izgleda voda, ki prihaja iz naših domov in kakšno vodo zlijejo v potok, ko gre skozi čistilne naprave. Spoznali smo celotni postopek delovanja. Najprej smo si ogledali napravo, ki čisti večje delce. Potem smo si ogledali bazen z dobrimi in slabimi bakterijami, nato pa še sistem, ki loči vodo od blata.  Videli smo tudi laboratorij, kjer testirajo ustreznost vode. Po ogledu smo se vrnili v šolo. Spoznali smo veliko novega.

Urh Simončič, 4. c

Naravoslovni dan je bil zanimiv. Pomembno je, da res ločujemo odpadke. Tako poskrbimo za naravo, manj je smeti.

Julija Grubar, 4. d

Odpadke moramo res dosledno ločevati in jih peljati na ustrezna mesta. Tako mesto je Zbirni reciklažni center v Šmalčji vasi, ki smo si ga natančno ogledali.

Špela Florjančič, 4. d

Zamislili smo se ob podatku, da otroška plenica potrebuje kar petsto let, da se v naravi razgradi. Pomembno je, da ne ustvarjamo črnih odlagališč, ki škodujejo naravi.

Nejc Radovan, 4. d

Ljudje ustvarjamo veliko odpadkov tudi z belo tehniko. Pomembno je, da stvari, ki jih imamo skušamo popraviti in jih takoj ne zavržemo. S tem zmanjšamo količino odpadkov.

Nejc Turk, 4. d