V sredo, 19. 4. 2023, smo imeli četrtošolci naravoslovni dan. Ogledali smo si čistilno napravo in zbirno reciklažni center v Šmalčji vasi.

VTISI ČETRTOŠOLCEV Z NARAVOSLOVNEGA DNE

V sredo, 19. 4., smo imeli četrtošolci naravoslovni dan. V Šmalčji vasi smo si ogledali čistilno napravo in zbirno reciklažni center.

Najprej smo si ogledali jašek, kjer zbirajo odpadno vodo. Nato smo odšli do ogromnega stroja, ki ločuje odpadke in odpadno vodo. Odpadna voda gre v velika bazena, kjer se ločita blato in voda. Čisto vodo spustijo v potok, blato pa gre v stroj. Od tu ga dajo v zabojnike, ki jih odpeljejo v zažigalnico ali pa v Cerod, kjer ga zmešajo s pepelom in z njim pokrijejo odpadke.

Najbolj zanimivi so mi bili bazeni.

Žak Colner, 4. a

 

V sredo smo se četrtošolci odpravili v Šmalčjo vas, kjer smo si ogledali zbirno reciklažni center in čistilno napravo.

V centru za zbiranje odpadkov so me navdušili barvni smetnjaki in zanimivi odgovori gospoda Uroša, saj je znal odgovoriti na vsako vprašanje.

V čistilni napravi nam je gospod Peter povedal, da se odpadna voda prečisti v  napravi, ki odstrani trdne stvari, ki v to vodo ne sodijo, in v bazenu, kjer se čisti s pomočjo bakterij. Vse me je zelo navdušilo, čeprav so bile tam tudi neprijetne vonjave. Naučila sem se zelo veliko.

Vesela sem, da se je tudi vame vtisnilo nekaj znanja. Upam, da bodo pravila, ki sta nam jih predstavila gospoda, upoštevali tudi drugi, saj bomo s tem ustvarili bolj čisto in zdravo okolje ter naše počutje.

                                                                                                Alja Šinkovec, 4. c

 

V zbirno reciklažnem centru sem izvedel, da večje pokvarjene stroje uničijo, tiste, ki so drugače še dobri, pa oddajo v popravilo. Ogledali smo si zaboje, v katerih so bili ločeni odpadki. Najbolj me je zanimal zaboj z gradbenimi odpadki, ki so ga pridobili šele dve leti nazaj.

V čistilni napravi je zelo smrdelo, zato smo se morali navaditi na ta vonj. Ogledali smo si napravo, ki je trdne delce ločevala iz odpadne vode. Zdaj vem, da jih ne smemo metati v školjko ali umivalnik. Iz bazena, kjer se je voda do konca očistila, je vodila luknja, skozi katero je tekla prečiščena voda v potok.

                                                                                                Klemen Bobič, 4. c

 

Gospod Uroš nam je povedal, katere stvari lahko prinesemo v zbirno reciklažni center in česa ne smemo. Sprehodili smo se mimo zabojnikov in si ogledali, kaj je v njih.

Gospod Peter nam je pred ogledom čistilne naprave pokazal posode, v katerih je bila odpadna voda in že očiščena voda. Videla sem, kako dobro se lahko voda očisti. Zanimiva mi je bila naprava, ki je vodo očistila trdnih delcev. Komaj sem čakala, da vidim bazene, v katerih se odpadna voda do konca prečisti.

Ta dan je bil zelo zanimiv, saj sem izvedela veliko novih stvari.

                                                                                                Nina Perko Irt, 4. c

 

V zbirno reciklažnem centru so bili poleg smetnjakov tudi pralni stroji. Najbolj zanimiva mi je bila posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Gospod nam je povedal, da olja ne smemo zlivati v školjko ali v umivalnik.

V čistilni napravi me je bilo pri ogledu bazenov z odpadno vodo kar strah, da se bi most podrl. Ampak na to sem kmalu pozabila, ker sem se zatopila v ogled bazena. Bil je res zanimiv. Na koncu sem videla, kje odteka očiščena voda. Nazadnje smo si ogledali napravo, ki je iz cevke metala stisnjeno blato, ki se je prej v bazenu posedlo. Tu mi je najbolj smrdelo. Sprehodili smo se tudi skozi laboratorij, ki je bil poln zanimivih reči.

Ta dan je bil zame zelo poučen. Zdaj vem, kako ravnati z nekaterimi odpadki. Komaj čakam, da to znanje prenesem naprej.

Žana Zagorc, 4. c

 

Na naravoslovnem dnevu sem izvedela, kako deluje čistilna naprava.

Iz zbirnega mesta odpadno vodo prečrpajo v napravo, iz katere se izločijo vse snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo. Iz naprave se umazana voda pretaka po ceveh, da pride do bazena, kjer poteka glavno čiščenje. V bazenih se blato posede na dno, voda pa ostane na površju. Blato, ki se posede, se zopet po cevi prenese do naprave, ki ga ožame. Voda iz blata izhlapi, da dobijo le še majhne kocke blata, ki padejo v zabojnik pod napravo.

Delovanje čistilne naprave se mi je zdelo zanimivo in poučno.

                                                                                                          Brina Glavan, 4. d

 

V zbirno reciklažnem centru sem se naučila veliko novega. Spoznala sem, kako deluje čistilna naprava. 

Presenečena in zaskrbljena sem bila nad tem, kaj vse ljudje odvržejo v kanalizacijo. Še dobro, da potem lahko s posebno napravo izločijo vse te snovi. Najbolj všeč so mi bili bazeni, ki smo se jih ogledali. Tam se blato, ki je v vodi, poseda na dno. Pri čiščenju odpadne vode pomagajo tudi bakterije. 

Naravoslovni dan mi je bil všeč. Upam, da zbirno reciklažni center še kdaj obiščemo skupaj z družino.

Patricija Bregar, 4. e

 

V sredo smo imeli učenci četrtih razredov naravoslovni dan.

Najprej smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina, v kateri sem bila tudi jaz, si je najprej ogledala delovanje čistilne naprave. Najbolj navdušena sem bila nad bazeni. Zapomnila sem si, da imajo pri čiščenju odpadne vode veliko vlogo tudi bakterije. 

Po ogledu čistilne naprave smo se sprehodili še do zbirno reciklažnega centra. Ogledali smo si vsebino zabojnikov, ki so namenjeni za ločeno zbiranje odpadkov. Gospod nam je povedal, da je zelo pomembno, da stvari, preden jih pripeljemo na odpad, čim bolj razstavimo in ločimo. Tako imajo oni manj dela. 

Na naravoslovnem dnevu sem spoznala veliko novega. 

Vita Bratkovič, 4. e