ČE KRUHEK PADE TI NA TLA, POBERI IN POLJUBI GA

V letošnjem šolskem letu se natečaj osredotoča na 12. cilj trajnostnega razvoja – odgovorna poraba in proizvodnja.

Izguba hrane in odpadna hrana sta daljnosežna problema. Ljudje po vsem svetu vsako leto zavržemo kar tretjino vse hrane, proizvedene za prehrano ljudi.

Razmere v svetu nas vedno bolj silijo k razmisleku in zavedanju, kako pomembna je hrana za naše življenje, kako neenakomerno je razporejena in koliko je zavržemo. Veliko je namreč še držav, kjer so prebivalci prizadeti z lakoto.

Zavedati se moramo tudi, da ne zavržemo samo hrane, ampak tudi vse naravne vire, ki so bili potrebni pri proizvodnji hrane. Zavržemo tudi znanje in delo, ki je bilo pri tem potrebno. Hrana, ki jo uživamo, prihaja tudi iz držav, kjer so v delo vključeni otroci, ki za minimalno plačilo opravljajo težka in nevarna dela. S tem so jim kršene njihove osnovne pravice.

Odpadna hrana ima vpliv tudi na okolje. Pomislimo samo na porabo vode pri pridelavi hrane in okoljske posledice toplejšega ozračja.

Ljudje moramo z različnimi ukrepi poskrbeti za zmanjšanje količin odpadne hrane. Zato smo letos tudi v Sloveniji prvič obeležili Mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani.

In kaj lahko jaz storim kot posameznik?

Začni razmišljati o tem problemu in spremeni svoja ravnanja.

 Več o natečaju si lahko preberete na povezavi:

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

https://www.facebook.com/evropavsoli/

 

Učenci lahko sodelujete na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju.

Pri ustvarjanju, h kateremu vas bodo usmerili mentorji, vam želim veliko izvirnih idej.

koordinatorica natečaja Irena Zagorc