BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA

V letošnjem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev.

 Voda je naše naravno bogastvo in človekova pravica, povezana s pravico do življenja in pravico do zdravja. Brez nje ne bi imeli niti drugih pravic. Ljudem, ki jim je voda oddaljen vir, je ogrožena osebna in fizična varnost.

Kar 800 otrok, mlajših od 5 let, umre vsak dan zaradi bolezni, povezanih z onesnaženostjo voda in neurejenih sanitarij.

Države bi morale vsem zagotoviti dostop do zadostnih količin vode, a revnim je to pogosto onemogočeno.

Za dostop do pitne vode je hkrati nujno, da je spoštovana pravica do svobode izražanja in združevanja. Nedolgo nazaj smo tudi v Sloveniji uresničevali to svojo pravico do soodločanja v t.i. referendumu o vodi, kjer smo v veliki večini zavrnili predlagano novelo zakona, ki bi lahko bila škodljiva za pravico do čiste pitne vode za vse prebivalce in prebivalke Slovenije v prihodnosti.

Več o natečaju si lahko preberete na povezavi:

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

Učenci lahko sodelujete na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju.

Pri ustvarjanju, h kateremu vas bodo usmerili mentorji, vam želim veliko izvirnih idej.

 

koordinatorica natečaja Irena Zagorc