Obveščamo vas, da bo občina izvedla rekonstrukcijo ceste skozi naselje Dolenji Maharovec. Na tej poti potekajo tudi šolski prevozi. S prevoznikom smo že dorekli obvozno cesto za čas izvajanja del. Dela se bodo izvajala predvidoma od 15. 6. 2022 do maja 2023. Vozni red se ne bo spreminjal. Spremenjeno bo le to, da bodo otroci iz Dolenjega Maharovca vstopali in izstopali na avtobusni postaji pri »Gostišču pri Slavcu« in ne več pri gasilskem domu. Vaščani naselja, med njimi tudi starši otrok, so bili obveščeni o popolni zapori.  

O datumu začetka zapore vas bomo obvestili na tem mestu.