OBRAČUN PREHRANE ZA UČENCE – MAREC 2020

Spoštovani starši,

V teh dneh boste v poštne nabiralnike (ali v elektronsko pošto) prejeli račune za prehrano in druge plačljive dejavnosti vaših otrok za mesec marec 2020.

Da bi se izognili morebitnim nesporazumom, vam podajamo nekaj obrazložitev.

Obračun za mesec marec 2020 je narejen za obdobje od 1.3. do 31.3.2020. Za obdobje od 16.3. do 31.3., ko so bili učenci doma, je šola naredila odjavo vseh obrokov za vse učence, zato bodite pozorni, ko boste preverjali št. zaračunanih obrokov.  Da bi dobili št. obrokov, ki so vašemu otroku zaračunani, morate od št. obrokov + odšteti št. obrokov – (št. odjavljenih obrokov). Cene za posamezni obrok imate navedene ob vrsti obroka.

Lep pozdrav.