S ponedeljkom, 16. 3. 2020, se do nadaljnjega zapirajo vzgojno-izobraževalni zavodi. Tako tudi OŠ Šentjernej prehaja na podajanje snovi za učence preko spleta oz. na daljavo.

Vsa natančna navodila o načinu podajanja snovi v tem času boste starši prejeli večkrat, zato vas prosimo, da redno spremljate obvestila, ki bodo objavljena na šolski spletni strani. V spletnih učilnicah, v katere vstopajo učenci (mlajši tudi z vašo pomočjo), bodo objavljena natančnejša obvestila in usmeritve predvsem glede izvajanja in organizacije dela na daljavo.

Prav vsi učenci bodo potrebovali za tovrstno delo vašo podporo in tudi spremljanje.

Prva snov za ponedeljek bo objavljena v ponedeljek, 16. 3. 2020, ob 10. uri. Vse druge dni bo snov za posamezni dan dostopna na spletu od 8.30 dalje.

Učitelji bodo za učence dosegljivi preko foruma in klepetalnice, ki sta del spletne učilnice, vsak dan od 8.00 do 12.00. Prav tako lahko pošljete učiteljem vprašanja preko kontaktov in elektronskih naslovov, ki jih bodo objavili v spletni učilnici za posamezni razred.

Vsaka učilnica bo opremljena z uvodnimi navodili glede izvajanja. Prav tako tudi vsakodnevna snov.

Forumi oz. klepetalnice bodo oblikovani za posamezne razrede in predmete.

Ker se tovrstnega poučevanja v takšnem obsegu nismo še nikoli posluževali, vas prosimo za potrpljenje, razumevanje in sodelovanje. Učimo se skupaj. Le tako lahko zagotovimo v teh razmerah najboljši možni izkupiček znanja in napredka za otroke.

Ostanimo zdravi!