Spoštovani starši in učenci.

Včeraj smo ob spremljanju dela na daljavo z veseljem ugotovili, da postaja delo v spletnih učilnicah, iz tehničnega vidika, nemoteno. Zavedamo se, da delo na daljavo zahteva vpletenost in tesno sodelovanje vseh deležnikov. Učitelji in koordinatorji se trudimo po najboljših močeh, da pridemo nasproti vsem in vam nudimo podporo. Raziskujemo možnosti, kako pripraviti dobro učno okolje. Učenci imajo različne načine in tempo učenja. Prosim, da starši otroku pri delu, po potrebi, pomagate in ga usmerjajte. Vsaj kakšen dan ali dva. Želimo si, da bi učenci delo opravili v največji možni meri samostojno. Če je vsebina preobsežna, da bi jo učenec na dnevni ravni zmogel, se z učitelji o tem posvetujte. Cilj našega dela in truda je, da učenec ohrani stik s šolo in na daljavo opravlja posredovane zadolžitve, kolikor je to mogoče. Poskusimo jim skupaj zagotoviti varno in ustvarjalno okolje za delo ter lepo izkušnjo.

Učence in starše, ki do spletnih učilnic še niste dostopali bomo danes pozvali, da se v spletno okolje prijavite. Pripravljene imamo rešitve tudi za tiste, ki do spleta ne morejo dostopati.