Spoštovani učenci, starši in zaposleni!

Na šoli redno spremljamo dogajanje povezano z novim koronavirsom in ravnamo po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. O nadaljnjih ukrepih in aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Z učenci se o samozaščitnih ukrepih pogovarjamo znotraj pouka in drugih dejavnosti šole. Starši, naprošamo vas, da se o pravilnih ravnanjih s svojimi otroki pogovorite tudi vi.