V Kulturnem centru Primoža Trubarja je na ogled razstava likovnih del učencev razredne stopnje Osnovne šole Šentjernej.

Razstavljenih je 120 enkratnih in neponovljivih rešitev likovnih nalog, ki so jih učenci interpretirali pod strokovnim vodenjem in usmerjanjem svojih mentorjev, učiteljev razrednega pouka.

Razstavlja 85 mladih ustvarjalcev.

Dela so nastala pri urah likovne umetnosti. Razstava kaže izrazito inovativen pristop, neprestano iskanje novih rešitev likovnih problemov in ustvarjalno razmišljanje učencev in mentorjev, ki so k reševanju likovnih nalog pristopili kompleksno in tankočutno uskladili motiv, tehniko in izvedbo naloge.

Čestitam, razstava je odlična.

Darja Kovačič, učiteljica LUM