Spoštovani starši,

Na podlagi 82.čl. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bodo računi za prehrano in druge dejavnosti učencev v prihodnjih mesecih imeli rok plačila 60 dni.

Posledično bodo tudi trajniki za starše, ki imate urejeno plačilo preko SDD (trajniki), z računov odtegnjeni 60.dan – konkretno to pomeni, da bodo trajniki za položnice za mesec maj z vaših računov odtegnjeni 30.7.2020.