Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

obveščamo vas, da bo osebni prevzem spričeval po 23. 6. 2023 možen v naslednjih terminih:

  • Vsak delovni dan od 26. 6. do vključno 5. 7. 2023 od 8:00 do 11:00 ure
  • Vsak delovni dan od 24. 8. 2023 dalje od 8:00 do 11:00 ure

Spričevalo prevzamete v pisarni pedagoginje Katarine Šepetavc, v primeru njene odsotnosti pa v tajništvu šole.

Spričevalo lahko prevzame otrok sam, njegovi starši ali skrbniki, oziroma druge osebe (samo s pooblastilom staršev).