Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

obveščamo vas, da bo osebni prevzem spričeval po 24. 6. 2024 možen v naslednjih terminih:

  • Vsak delovni dan od 26. 6. 2024 do vključno 30. 6. 2024 od 8:00 do 10:00 ure
  • Vsak delovni dan od 19. 8. 2024 do 23. 8. 2024 dalje od 8:00 do 10:00 ure

Spričevalo prevzamete v pisarni pedagoginje Katarine Šepetavc, v primeru njene odsotnosti pa v tajništvu šole.

Spričevalo lahko prevzame otrok sam, njegovi starši ali skrbniki, oziroma druge osebe (samo s pooblastilom staršev).