Za učence, ki na zadnji šolski dan ne bodo mogli prevzeti spričeval v šoli, lahko spričevala prevzamejo v tajništvu šole:

6. in 7. julija od 9.00 do 12. 00 ter 24., 25. in 26. avgusta od 9.00 do 12. 00.