Program obogatitvenih dejavnosti za nadarjene in vedoželjne učence v šolskem letu 2023/2024

Pripravili smo seznam dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2023/2024 ponujamo za nadarjene učence, vanje pa se lahko vključijo tudi vsi ostali radovedni in vedoželjni učenci, ki jih določena dejavnost zanima.  Za podrobnejše informacije o posamezni dejavnosti ter prijave se lahko pozanimate pri mentorju dejavnosti, ki je naveden v zloženki. Vse dejavnosti so namenjene tako učencem matične šole kot podružnice ne glede na prostor izvajanja, razen če je to specifično drugače opredeljeno. V primeru nejasnosti glede vključitve se obrnite na mentorja.  Poleg dejavnosti, predstavljenih v zloženki, je na voljo še pestra ponudba interesnih dejavnosti iz različnih področjih, h katerim so se učenci lahko vpisali že v začetku šolskega leta, obenem pa so vsi toplo povabljeni k sodelovanju pri  šolskih  projektih,  proslavah,  prireditvah,  razstavah,  raznih natečajih  ter tekmovanji.

ZLOŽENKA