Dragi učenci. Spoštovani starši.

V sredo, 1. 9. 2021 začenjamo šolsko leto 2021/2022.

Prvi šolski dan za učence od 2. – 9. razreda

Zaradi znanih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bosta na prvi šolski dan dve zbirališči, kjer bo sprejem in potem skupen vstop v šolo za učence od 2. do 9. razreda.

Učenci 2., 7. in 9. razreda se zberejo ob 8. 20 v šolskem atriju. Učenci 3., 4., 5. 6. in 8. razreda se zberejo prav tako ob 8. 20 na športnem igrišču. Vsi učenci se torej zberete na zunanjih dveh zbirnih mestih – učenci v šolo predhodno sami ne vstopate.

Po kratkem uvodnem sprejemu boste učenci odšli v matične oddelke s svojimi razredničarkami oz. razredniki.

Jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda prvi šolski dan ne bo.

Z obveznim poukom bodo učenci zaključili ob 12.40.

Dejavnosti RaP po pouku bodo potekale po urniku. V aplikaciji RaP ste učenci matične šole zbrali in oblikovali osebni urnik, ki ga je potrebno natisniti in na prvi šolski dan prinesti s seboj.

Učenci potrebujete šolske copate, beležko, pisalo in zaščitno masko. Še vedno velja ukrep, da je za učence od 6. do 9. razreda obvezna uporaba maske ves čas, za učence od 1. do 5. razreda pa le izven matičnih razredov.  Za starše, v skladu s priporočili NIJZ, vstop v šolo brez predhodne najave ali vabila ni mogoč. Prosimo, da se seznanite z pravili ravnanj in protokoli, ki bodo objavljeni na spletni strani šole dan pred začetkom pouka.

 

Prvi šolski dan za učence 1. razreda

Starši svoje otroke (učence 1.A in 1.B) pripeljete ob 9.30 na šolsko igrišče, kjer bo potekal skupen sprejem. Nato otroci odidejo z učiteljicami v razrede, vi pa ste ta čas prosti in se vrnete po svoje otroke ob 11. uri. Prav tako jih prevzamete na šolskem igrišču. Prosimo vas, da upoštevate preventivne ukrepe za preprečitev širjenja korononavirusa.

Starši svoje otroke (učence 1. C in 1. D) pripeljete ob 10.15 na šolsko igrišče, kjer bo potekal skupen sprejem. Nato otroci odidejo z učiteljicami v razrede, vi pa ste ta čas prosti in se vrnete po svoje otroke ob 11.30. Prav tako jih prevzamete na šolskem igrišču. Prosimo vas, da upoštevate preventivne ukrepe za preprečitev širjenja korononavirusa.

V primeru dežja bo sprejem potekal v kinodvorani šole. V tem primeru je za osebe nad 15 let za vstop v šolo potrebno izpolnjevati PCT pogoj.

 

PODRUŽNICA OREHOVICA

Učenci od 2. do 5. razreda se zberejo ob 8. uri na športnem igrišču podružnice. Predhodno učenci v šolo ne vstopajo.

Po kratkem uvodnem delu boste učenci odšli v matične oddelke s svojimi razredničarkami oz. razredniki.

Prvošolci podružnice Orehovica se zberejo na šolskem igrišču podružnične šole ob 9. 00. Po uvodnem sprejemu učenci odidejo z učiteljicami v učilnice. Starši se vrnejo po otroke ob 11h.

 

S skupnim sodelovanjem ustvarimo otrokom prijazen in vesel vstop v novo šolsko leto.

                                                                                                          Kolektiv OŠ Šentjernej