Zaključili smo z eno od najuspešnejših zbiralnih akcij starega papirja na naši šoli. Z Vašo pomočjo nam je uspelo zbrati nekaj več kot 18 ton in pol odpadnega papirja. Pridobljena sredstva se bodo namenila za sofinanciranje razrednih ekskurzij.

Hvala vsem za sodelovanje, naslednja zbiralna akcija bo spet jeseni!

RAZRED SPOMLADANSKA ZB. AKCIJA (kg)
1.A 538
1.B 445
1.C 635
1.D 392
2.A 524
2.B 401
2.C 694
2.D 523
3.A 1006
3.B 262
3.C 988
3.D 476
4.A 406
4.B 1029
4.C 589
4.D 361
5.A 247
5.B 328
5.C 996
6.A 696
6.B 491
6.C 1200
6.D 956
7.A 723
7.B 282
7.C 410
8.A 705
8.B 886
8.C 270
9.A 271
9.B 223
9.C 673
SKUPAJ 18626