Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Bliža se prvi šolski dan, ko bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag. Obveščamo vas o roditeljskem sestanku za starše, ki bo potekal za vsak oddelek posebej, v torek, 29. 8. 2023, ob 17. uri, v matičnih učilnicah razreda. Na sestanku boste izvedeli vse pomembnejše informacije v zvezi z organizacijo pouka v šolskem letu 2023/2024. Po redni pošti ste prejeli vabilo za prvi šolski dan in vabilo za roditeljski sestanek in podatki o oddelku in učiteljih vašega otroka. V kolikor vabila niste prejeli, se obrnite na šolsko svetovalno delavko Lucijo Blažič na 031 744 410 ali po e-pošti: lucija.blazic@guest.arnes.si

Želimo vam, da preživite zadnje dni pred vstopom otroka v šolo čim mirneje in v pozitivnem vzdušju.

Lepo vas pozdravljamo.

Razredniki, šolska svetovalna služba in vodstvo šole