Podelitev priznanj slavček na slavnostni akademiji ob 8. februarju

Čas je, da slavček zopet razpre svoja krila in zapoje svojo pesem, ki jo poje mladim, ki živijo in ustvarjajo kulturo.

Ne bomo skrivali, da je za nami neprijazno in težko obdobje, ko je dogajanje krojila epidemija, a to nas ni ustavilo. Kljub vsemu so naši učenci našli način, kako se izraziti. Nastala so številna likovna in literarna dela, folklorniki so zaplesali na prostem, pevski zbor je kljub maskam povezal glasove v celoto, umetniška beseda je našla svoj prostor do odra … Ljudje potrebujemo kulturo, saj nas ta povezuje, dviguje in ohranja življenjsko vedrino.

Osnovna šola Šentjernej in žirija, ki smo sprejeli odločitev o letošnjih dobitnikih priznanj slavček, smo veseli in ponosni, da imamo tudi letos veliko število prejemnikov priznanj.

Letošnji dobitniki skupinskih priznanj so tako mladi kulturniki iz podružnične šole Orehovica, otroška folklorna skupina Šentlora, likovnice in recitatorke. Brez njih kulturnega dogajanja na naši šoli ne bi bilo.

Kulturniki iz Orehovice so Maja Gorišek, Tinkara Jakše, Nina Hlade, Lara Pavlič, Klavdija Kastelic, Zala Rebernik, Tia Turk, Manca Franko, Eva Grgovič, Sara in Klara Bojc, Jošt Padaršič, Lea Junc, Žana Salobir, Tjaša Bratkovič, Neja Božič, Karolina Koželj in Edin Ćufurović.

Delujejo pod mentorstvom Mojce Kruh in Katje Hodnik.

Uspešno so sodelovali na mnogih šolskih in drugih prireditvah in proslavah ter tako zastopali podružnično in matično šolo.

Znanje so redno in zavzeto pridobivali pri interesnih dejavnostih Mladi kulturniki, Otroški pevski zbor Orehovica in Orffov krožek.

V nastope so vnesli svojo energijo, srčnost in pripadnost šoli ter tako popestrili kulturni utrip šole.

 

Nagrajene likovnice so ustvarjale pod mentorstvom Darje Kovačič. Za svoja dela so priznanje prejele Lucija Golobič, Lana Hudoklin, Tjaša Jurečič in Zoja Špilar.

Učenke so pri različnih oblikah poučevanja likovne umetnosti (pri pouku likovne umetnosti, izbirnem predmetu likovno snovanje in likovnem krožku) povezale znanje in poznavanje prvin likovne umetnosti v izvirno umetniško izpoved subjektivnega razumevanja likovnega problema na področju ploskovnega in tridimenzionalnega izražanja.

Njihova likovna dela so bila vsa leta njihovega šolanja razstavljena v Kulturnem centru Primoža Trubarja, na šoli in na spletnih straneh naše šole. (Darja Kovačič)

Prireditve pa redno sooblikuje tudi šolska recitatorska skupina, ki občuteno interpretira umetnostna besedila. Svoje znanje in interpretacijo razvijajo pod budnim očesom mentorice Barbke Kukman.

Priznanje slavček so tako zasluženo prejele Ema Selak, Nina Cvelbar, Eva Bevc, Iva Beguš in Zoja Jurečič.

Učenke so že več let šolanja aktivne članice recitacijskega krožka. Recitirale in deklamirale so poezijo različnih slovenskih in tujih avtorjev. Nastopile so s samostojnimi  recitali ali kot del zaključenih odrskih postavitev na več šolskih in javnih prireditvah v šoli in v občini. V zadnjih dveh šolskih letih so nastopile tudi v spletnih prireditvah. Vse imajo zelo lep in spoštljiv odnos do umetnostne besede. Umetnostna besedila začutijo in jih kmalu osvojijo. Interpretirajo jih z občutkom za vsebino in ritem. Njihove nastope odlikuje prepričljivost in čist odrski jezik. Izkušnje, ki jih pridobivajo z nastopanjem, jim bodo bogata popotnica za življenje.

Prireditve so popestrile tudi z glasbeno dejavnostjo v okviru glasbene šole.

Pri omenjenem so bile vedno odgovorne, delavne in prepričljive. Nastopanju se kljub številnim dejavnostim niso nikoli odrekle.

Tudi sicer so naštete učenke kulturnice, ki so aktivne na več kulturnih področjih, zlasti na literarnem in gledališkem, in s svojim delom prispevajo k ugledu šole in ohranitvi naslova kulturna šola. (Barbka Kukman)

Na odru pa je zadonela tudi himna folklorne skupine Šentlora, ki jo sestavljajo Sara Vrtačič, Ožbej Hosta, Tamara Cvetković, Tjaša Jurečič, Lana Hudoklin, Lucija Golobič, Zoja Špilar, Enja Hočevar, Peter Martinčič, Nejc Penca, Regina Cvitanović, Sofija Korenić, Žiga Zupančič, Nik in Saša Kmetič in Klara Drečnik.

Njihova mentorica Maja Miklavž Sintič je v predlogu za priznanje zapisala naslednje misli.

S svojim osemletnim odkrivanjem in ohranjanjem ljudskega izročila, ljubeznijo do poustvarjanja ljudske pesmi, plesa in iger je skupina prepričala mnoge poslušalce in tudi strokovno javnost.

Svoje ustvarjalno delo so mladi folklorniki izkazovali s številnimi nastopi na  šolskih, občinskih  spletnih ter državnih prireditvah, kjer je skupina s pesmijo plesom in igro moderirala celotno prireditev državnega srečanja otroških folklornih skupin Ringaraja 2017. Odlikuje jih tudi  osvojeno zlato priznanje na državnem nivoju. Poseben dokaz kulturnega ustvarjanja so štirje samostojni koncerti: s prvim so obeležili desetletno delovanje skupine (2016), sledil je koncert ob obeležitvi slovenskega kulturnega praznika, Prešerno o ljudski pesmi (2018), nato koncert ob počastitvi dneva Zemlje, Gozdič je že zelen (2019) ter spletni koncert ob počastitvi državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti, Daleč od oči, blizu srca (2020). Aktivno so sooblikovali spletno prireditev kot uvod v praznično leto naše šole, Stoji učilna zidana (2021).

Otroška folklorna skupina Šentlora je s svojim udejstvovanjem, predanostjo in prepričljivostjo, izjemno prispevala k ugledu šole in ohranitvi naziva kulturna šola ter prejela priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti v kategoriji velikih šol, ki ga je leta 2016 podelil JSKD.

S svojim delom vseskozi krepijo zavest o timskem delu, pripadnosti in odgovornosti.

Podeljena so bila tudi 4 posamična priznanja slavček za vidne dosežke na posameznih področjih kulturno-umetniškega ustvarjanja. Dženita Mešič, Jan Penca, Ema Zagorc in Tara Novoselac so tisti učenci, ki bodo slavčka ponesli naprej. Zahvaljujemo se vam za vaše kulturno ustvarjanje in vam želimo, da v vas še naprej tli umetniški ogenj in želja po kulturnem delovanju.

Dženita Mešić je prejemnica slavčka za ustvarjalnost na likovnem, folklornem in gledališkem področju.

Dženita Mešić je na gledališko pot kot plesalka in igralka stopila pred dobrimi šestimi leti in ji ostala zvesta. S številom nastopov je vse bolj zorela in se oblikovala tudi njena interpretacijska izraznost. Oder ji je postajal vse bolj domač, njeni nastopi pa vse bolj prepričljivi, suvereni in samozavestni. V folklorni skupini je bila sprva zelo zadržana, z leti pa je razvila izjemen posluh za timsko delo. Odlikuje jo natančnost, sproščenost, vživetost in prepričljivost pri izvajanju različnih koreografij. Dženita je v vseh letih šolanja na naši šoli s svojimi likovnimi deli sodelovala na razstavah v Kulturnem centru Primoža Trubarja, na šoli in šolskih spletnih straneh. Učenka je s svojim delom oblikovala likovne podobe videnega in doživetega kot enkratno in ustvarjalno celoto. (Mentorice: Lucija Kuntarič, Maja Miklavž Sintič in Darja Kovačič).

Jan Penca je prejemnik slavčka za ustvarjalnost na področju folklore in za vsestransko kulturno udejstvovanje na šoli.

Jan je svoje kulturno ustvarjanje več let kalil v folklorni skupini Šentlora kot plesalec in igralec. Predvsem pa je bil desna roka mentorice pri pripravi različnih scenskih rekvizitov. Njegova odlika je predanost delu, ki se ga loti, pripadnost, zanesljivost in iskrenost. Vsaka gledališka predstava ali pa kulturna prireditev potrebuje dobro tehnično podporo in gledališka skupna DiLeo je z Janom dobila enega najbolj zanesljivih, predanih, potrpežljivih in točnih tehničnih delavcev, ki so poskrbeli za postavitev kulis, tehnično izvedbo predstave in na koncu še pospravljanje odra.  (Mentorici: Maja Miklavž Sintič in Lucija Kuntarič)

Ema Zagorc je slavčka prejela za ustvarjalnost na literarnem in likovnem področju.

Ema je pisala in objavljala različne prozne prispevke, preizkusila se je tudi v pisanju poezije. Vedno se je uspešno odzivala na različne literarne natečaje, njeni prispevki so bili objavljeni tudi v šolskem glasilu Naša pot. V svojih spisih je dokazovala, da je kritična opazovalka sveta, v njih je izpovedovala svoja občutenja in mladostniška doživetja. V vseh letih šolanja je s svojimi likovnimi deli sodelovala na razstavah v Kulturnem centru Primoža Trubarja, na šoli in šolskih spletnih straneh. Sinteza dela in nadarjenosti je dala njenemu likovnemu ustvarjanju svežino in vedno nove rešitve. (Darja Kovačič in Barbka Kukman)

Priznanje je prevzel Emin oče.

Tara Novoselac je slavčka prejela za ustvarjalnost na likovnem področju in za vsestransko kulturno udejstvovanje.

Tara se je likovnega ustvarjanja vedno lotila z vizijo in konstruktivnim razmišljanjem. Prostoru, ki ga je vključevala v svoje likovno izražanje, je dala vedno nove razsežnosti in globino. Njena dela so zanesljiv zapis ustvarjalnega duha, ki ni bil časovno omejen na ure pouka v šoli. V vseh letih svojega šolanja je s svojimi deli sodelovala na razstavah v Kulturnem centru Primoža Trubarja, na šoli in šolskih spletnih straneh. (Darja Kovačič)

 Za dobitniki priznanj pa stojijo tudi mentorice, ki usmerjajo in pomagajo slavčku leteti. Hvala Maji Miklavž Sintič, Barbari Kukman, Darji Kovačič, Luciji Kuntarič, Mojci Kruh in Katji Hodnik, ki znate prepoznati potencial v naših učencih in jim pomagate narediti prve korake v svet kulture.

Zapisala: Kaja Cvelbar