Priznanja in plakete slavček predstavljajo najvišje priznanje, ki ga OŠ Šentjernej podeljuje tistim posameznikom in posameznicam, ki v času svojega šolanja najbolj intenzivno soustvarjajo oz. so soustvarjali kulturno življenje na šoli. Podeljujejo se bienalno, od leta 1995.

Letošnja osrednja nit proslave ob 8. februarju je bila svetloba spomina, zato je žirija za podelitev priznanj slavček mlade nagovarjala z mislijo Ane Svetel.

»Razumeti nazaj, živeti naprej,
se sporazumevati s spomini, se gledati z željami,
naseljevati ulice in sobe s toploto,
govoriti pozorno in premišljeno,
obenem ostati zazrti vase,
obenem scela odpirati roke.
Tako naj bi bilo.
Vrvohodci čez dneve,
z osredotočenim pogledom nekoga, ki ve, da bo vse v redu.

Letošnji vrvohodci so folklorna skupina Šentlora in mladi kulturniki iz Orehovice, ki so prejeli skupinska priznanja.

Otroška folklorna skupina Šentlora je svoje petletno poustvarjanje ljudske pesmi, plesa in iger izkazovala na številnih šolskih, občinskih, državnih ter spletnih prireditvah. Odlikujeta jih tudi osvojeni srebrni priznanji na regijskem nivoju v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023.

Mladi kulturniki iz Orehovice so uspešno sodelovali na mnogih šolskih in izven šolskih prireditvah, proslavah, območnih revijah otroških pevskih zborov ter tako zastopali podružnično šolo Orehovica kot matično šolo Šentjernej. Znanje so redno in zavzeto več let pridobivali pri interesnih dejavnostih Orffov krožek in otroški pevski zbor Orehovica.

Posebej pa smo veseli prejemnikov posamičnih priznanj in plaket slavček, ki dokazujejo, da ima na naši šoli osrednji prostor ravno kultura. Ta je tista, ki nas povezuje in bogati.

Priznanja za vidne dosežke na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja so prejeli Luka Barbič, Zala Rebernik, Kiara Dvojmoč, Tina Martinčič, Urban Kolenc in Žan Hudoklin.

Luka, Zala in Kiara so nas razveseljevali s solo pevskimi nastopi, Urbanove in Žanove umetnine pa ste lahko občudovali na likovnih razstavah v Kulturnem centru in jedilnici šole. Tina Martinčič je odlična klarinetistka, ki na številnih tekmovanjih dosega odlične rezultate.

S plaketo, našim najvišjim odličjem, pa smo nagradili Matijo Hodnika, Laro Hudoklin, Lauro Žbogar, Evo Bevc, Ivo Beguš, Nino Cvelbar, Mašo Judež, Zojo Jurečič in Emo Selak.

Matija in Lara sta izjemna pianista, ki mojstrsko preigravata črno-bele tipke. Laura Žbogar je imela že v času, ko je sedela v naših šolskih klopeh, samostojno likovno razstavo. Na številnih različnih dogodkih pa so nas s svojimi interpretacijami poezije navduševale recitatorke.

Za našimi slavčki pa ponosno stojijo tudi mentorji, ki jih usmerjajo in jim pomagajo razpreti krila. To so Maja Miklavž Sintič, Mojca Kruh, Silvija Švelc, Barbka Kukman, Darja Kovačič in Mojca Lampe Kajtna ter učitelji glasbene šole Marjana Kozine: Marija Snežka Podpečan, Jožica Prus in Rado Kompan.

Naj naši slavčki še dolgo letijo, svetloba spomina pa naj jih še kdaj zanese na naše odre.

Zapisala: Kaja Cvelbar

Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda