V februarju in v začetku marca sva knjižničarki v šolski knjižnici pripravili razstavo Prešernovih pesmi ter postavili časovni trak o njegovem življenju, ki ga je v lanskem letu izdelala učiteljica Maja Regina.

V tem času so knjižnico v okviru knjižničnih uric obiskali tudi učenci 1. triletja ter 8. razreda, obiskala pa sem tudi učence od 1. do 5. razreda podružnične šole Orehovica. Prvošolčki so spoznali Prešernovo življenje preko prebrane pravljice z naslovom O dečku, ki je pisal pesmi, ki jo je napisala slovenska pisateljica Mojiceja Podgoršek. Med pogovorom ob ilustracijah so si ogledali tudi Prešernovi pesmi Povodni mož in Zdravljica ter me presenetili s tem, ko so odlično zapeli 7. kitico slovenske himne. Na koncu učne ure so svoje znanje utrdili še s sestavljanjem nekaterih slik, ki so se navezovale na Prešernovo življenje.

Drugošolci so najprej prisluhnili odlomku pravljice z naslovom Škrlatne vile napoved, ki jo je napisal slovenski pisatelj Tone Partljič. Iz njega so izvedeli napovedi treh vil rojenic (bele vile s Triglava, modre vile s slapa Savica ter škrlatne vile z gore Škrlatica), ki so Francetu Prešernu ob njegovem rojstvu napovedale posebno življenjsko usodo. Katera vila rojenica je našemu pesniku napovedala pravilno usodo, so učenci izvedeli šele na koncu učne ure. V osrednjem delu so najprej prisluhnili moji pripovedi o Prešernovem življenju, si ogledali nekatere razstavljene pesmi, nato pa se z navdušenjem poigrali s številnimi didaktičnimi igrami na temo Prešerna (npr. s spominom, sudokujem, sestavljanjem besed, z dobble in poišči par, z labirintom), ki sem jih pripravila zanje. Preko didaktičnih iger (besedna premetanka, poišči par in sestavi besedo) in pogovora so našega največjega pesnika spoznavali tudi tretješolci, četrtošolci in petošolci podružnične šole Orehovica pa so si o Prešernovem življenju ogledali dva video prispevka ter skupaj z mano rešili spletni kviz o Francetu Prešernu, objavljen v spletni učilnici šolske knjižnice Knjiga mene briga. V začetku marca so knjižnico obiskale tudi 3. skupine osmošolcev. Učenci so se v skupinah pomerili v kvizu o Francetu Prešernu in na takšen način ponovili svoje znanje pred pisnim ocenjevanjem znanja.

Učenci 2. in 3. razreda, ki obiskujejo nekatere dejavnosti razširjenega programa, so vse, kar so se o našem pesniku naučili v šolski knjižnici, lahko na zabaven način uporabili tudi pri urah RaP-a. Najprej so se pomerili v igri Bingo, nato pa so preko interaktivne table v spletni učilnici šolske knjižnice Knjiga mene briga reševali številne spletne igre (npr. spomin, poveži sliko z besedo, križanka, besedna mreža, vislice), ki sem jih z brezplačnim digitalnim orodjem LearningApps.org pripravila za njih.

Da je bilo spoznavanje Prešerna v šolski knjižnici in pri urah razširjenega programa poučno in hkrati zabavno, si lahko ogledate tudi na fotografijah.

                                                                                              

                                                                                   Zapisala:

                                                                                   knjižničarka Aleksandra Ivanšek