Na podružnični šoli v Orehovici smo zadnji četrtek v oktobru pripravili zdaj že tradicionalno srečanje podružničnih šol pod Gorjanci.

Podružnična šola Orehovica se je aktivno vključila v sodelovanje podružničnih šol v slovenskem prostoru že v zadnjem desetletju preteklega stoletja. Ob praznovanju stoletnice naše šole smo že leta 1996 organizirali srečanje podružničnih šol tudi pri nas. Takrat smo v dvodnevno srečanje vključili tudi družine naših učencev, ki so gostile učence iz podružnic Dokležovje, Krašnja, Ledine in naše dolenjske podružnice Adlešiči, Birčna vas, Dolž in Podgrad.

Ta srečanja z izmenjavo in predstavitvami primerov dobre prakse (vsaka šola se je na srečanju predstavila s projektom), skupnega ustvarjanja in spoznavanja kulturne dediščine posameznih okolij, iz katerih so prihajali udeleženci, so bila pobuda tudi za nadaljnje povezovanje oz. sodelovanje podružničnih šol pod Gorjanci. Nenazadnje so prerasla tudi v ustanovitev DUPŠ Slovenije, ki danes skrbi za strokovna srečanja učiteljev podružničnih šol.

Učitelji, ki poučujemo na podružničnih šolah na našem območju, vsako šolsko leto organiziramo skupne dneve dejavnosti na posamezni podružnici. To je postalo stalnica, ki jo načrtujemo že v naši letni pripravi. Vsako leto se srečamo na drugi podružnici. Vsebine naših srečanj se spreminjajo, temeljne cilje zastavi šola gostiteljica. Prepletajo se različne vsebine: kulturne, naravoslovne ter športne vsebine s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine šolskega okoliša šole gostiteljice. Na ta način presegamo okvirje naše majhnosti in drug drugemu bogatimo vzgojno-izobraževalno delo in tako omogočamo učencem kvalitetnejše učenje.

Poleg podružnice Orehovica tradicionalno sodelujemo s podružnicami: Birčna vas, Dolž, Mali Slatnik in Podgrad.

Na našem tokratnem srečanju v Orehovici se je na našem šolskem igrišču zbralo kar 310 učencev in 25 učiteljev spremljevalcev z že prej omenjenih podružnic. Srečanje smo pričeli s kulturnim programom, ki so ga z učenci pripravile mentorice malih kulturnikov, otroškega pevskega zbora in plesalci. Gostujoče učence in učitelje je spodbudno  pozdravila naša v.d. ravnateljica Nina Šalamon.

Temeljna vsebina našega srečanja je bila kulturna dediščina kraja. Izvedli smo skupni dan dejavnosti, športni dan, ki je zajemal tematski pohod Po poti naših gradov. Učenci 1. triade so se na pot odpravili po opazovalni učni poti do gradov Gracarjev turn in Vrhovo, pohod učencev 2. triade pa je potekal v duhu IKT, kjer so učitelje in učence vodile naloge MISIJE Orehovica in gradovi na pametnih telefonih. Tako smo v izobraževalne namene dediščino spoznavali tudi s pomočjo sodobne tehnologije, ki postaja neizbežna spremljevalka današnjega življenja in hkrati tudi učenja.

Učenci  so širili prostorsko orientacijo od domačega kraja do ožje in širše pokrajine, spoznavali so slovensko kulturno dediščino, raziskovali preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo), razvijali pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine in se orientirali v naravi. Naš namen pa je bil tudi razvijanje in utrjevanje prijateljskih vezi.

Učitelji smo prepoznali prednosti majhnih šol, ki omogočajo srečanje vseh učencev petih podružnic. Če srečanj ne bi dobro načrtovali, osmislili in strokovno izvedli, se zagotovo ne bi obdržala že več kot dve desetletji.

Zapisala: Ivica Padaršič