Osnovna šola Šentjernej se je tudi letos priključila vseslovenski akciji, katere osrednji dogodek je Teden pisanja z roko, ki je potekal od 18. do 22. januarja. Prvič smo projekt izvedli na daljavo. Učenci so bili po razredih na videokonferenci seznanjeni z namenom tedna, pogovarjali smo se o pisanju z roko. Primerjali smo ga s tipkanjem. Najboljše izdelke smo razstavili na šolskem Padletu.
https://padlet.com/kajacvelbar/Pisemzroko
https://padlet.com/kajacvelbar/83u6hkvocqipis1y
Namen »Tedna pisanja z roko« je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, spodbuditi razvoj fine motorike in izražanje spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno. Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost, saj pri tem tudi naši možgani delujejo bolje in se informacija, ki je napisana z roko, zadrži v spominu dlje časa.
Osrednja tema projekta je bila: »Pišem pismo prijatelju«. Poleg učiteljev in učencev so tako pri ohranjanju pisanja z roko letos sodelovali tudi starši, stari starši, sorodniki, prijatelji … Učenci različnih starosti so spoznali, kako se napiše naslov na razglednico ali kuverto. Čeprav so v večini pisali neuradna pisma, smo učence navajali, naj zapišejo tudi kraj in datum pisanja. Pisanje pisma ne sme spremljati hitenje, zato smo si za njih vzeli čas. Po pisanju so učenci skušali najti svoje napake in jih odpraviti. Tako smo utrjevali tudi pravopis. Pisali so različne oblike pisem in sporočil (zahvale, pohvale, čestitke, pisma o šolanju na daljavo). Učenci so se z veseljem odzvali, saj zaradi šolanja od doma pogrešajo svoje sošolce, prijatelje, učitelje in sorodnike, ki živijo v drugih občinah in jih že nekaj časa niso obiskali. Pogovarjali smo se, kdo so naši prijatelji. Strinjali smo se, da so to lahko naši sosedje, sošolci, družinski člani in celo učitelji. Nekateri razredi so pisali in ustvarjali tudi na temo svobode, saj je to osrednja tema naše prireditve ob 8. februarju.
Kljub delu na daljavo smo si vzeli čas ter ustvarjali z roko. Ugotovili smo, da je pisanje z roko prijetna popestritev in oddih od dela z računalnikom. Veliko otrok pravi, da pisanje s pisanimi črkami pogrešajo in da bodo poskušali več pisati z roko, saj so tako bolj ustvarjalni.
Zapisala: Kaja Cvelbar, koordinatorica Tedna pisanja z roko