Na OŠ Šentjernej bomo že tradicionalno izvedli projekt Teden pisanja z roko (18. do 22. januar).
Letošnja osrednja tema je ‘Pišem pismo prijatelju’. To je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri. Učence bomo učili, kako se napiše naslov na razglednico ali kuverto, kakšna je zgradba pisma. Obravnavali bomo različne oblike pisem oziroma sporočil, npr. zahvale, pohvale, čestitke za rojstni dan, sožalje ob izgubi drage osebe, pismo s počitnic, iz šole v naravi. Pazili bomo na čitljivost pisave in pravopis. Dokazali bomo, da znamo še vedno pisati z roko in ne samo tipkati.
Komaj čakamo, da vam pokažemo, kaj vse bomo napisali in ustvarili.

Kaja Cvelbar, koordinatorica projekta