Nedavni dogodki v svetu, ko otrok drugemu streže po življenju, so nas spodbudili k razmišljanju, da se strpnost začne pri nas samih.

Tako smo se 14 dni zbirali na našem hodniku, ki smo ga poimenovali Srčna vas. Na njem smo skupaj prepevali pesmi o prijateljstvu, se naučili deklamacijo Napis, si ogledali risanko in posnetek glasbeno-gledališke predstave Veveriček posebne sorte. Tudi v razredih smo veliko razmišljali in se pogovarjali, kaj pomeni strpnost za nas, predvsem, kako jo bomo razvijali. Ugotovili smo, da nam je skupno to, da želimo, da se drug ob drugem počutimo dobro ter da se strpnost začni pri nas. Najprej strpnost in prijateljstvo do sebe, do bližnjega in na koncu lahko ta strpnost raste v svet.

 

O našem Tednu strpnosti v Srčni vasi je poročala tudi televizija Vaš kanal: https://www.youtube.com/watch?v=Ge5P1SMYyG0&ab_channel=Va%C5%A1Kanal

 

Učitelj David Dobravc