Na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (4. 11. 2020) in po dogovoru z ustanoviteljem obveščamo, da bodo učenci oziroma njihovi starši na šoli lahko prevzeli topli obrok.

Šola organizira in zagotavlja:

  1. brezplačni topli obrok (kosilo) za učence, ki jim pripada subvencionirano kosilo

Pripada učencem, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

  1. plačljivi topli obrok (kosilo) za:
  • učence, ki se šolajo na naši šoli in jim ne pripada subvencionirano kosilo,
  • odrasle.

Cena prehrane se obračuna po veljavnem ceniku, ki ga je sprejel Svet zavoda OŠ Šentjernej:

  • za učence, ki se šolajo na naši šoli, nespremenjeno, malo 1,80 EUR brez DDV, veliko 2,10 EUR brez DDV,
  • za odraslo osebo 4,00 € z DDV.

Spoštovani starši,

v primeru, da želite topli obrok (kosilo) naročiti, to storite preko obrazca na povezavi.

Prijava je možna do srede, 31. 3. 2021, do 10.00.

Vsi starši, ki se boste odločili, da vaš otrok prejema topel obrok v času šolanja na daljavo, boste nadaljnja navodila prejeli v sredo na vaš e-naslov.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na mojca.kodelic@guest.arnes.si ali na telefonski številki 041 292 474 (Mojca Kodelič, organizatorica šolske prehrane).