V šolski knjižnici so učenci od 1. do 7. razreda ter devetošolci od marca do maja 2023 med urami knjižnično informacijskih znanj z navdušenjem spoznavali in prebirali knjižna dela slovenske pisateljice Mojiceje Bonte, se pogovarjali o njihovi vsebini ter ob njih poustvarjali.

Prvošolci so z junakinjo Mašo iz zgodbe Maša obišče šolsko knjižnico spoznavali šolsko knjižnico in njen knjižnični red ter kako na knjižni polici poiščemo leposlovne knjige. Petošolci so ob knjigi z naslovom Uuu! Dobra knjiga! lažje razumeli, kako so na policah postavljene strokovno poučne knjige. Drugošolci so se ob prebiranju zgodbe o čebelici in murnu iz slikanice Brenči, brenči čebelica naučili, da pravega prijatelja spoznamo v težavah ter kako pomembno vlogo imajo čebele v našem okolju. Na koncu ure pa so se razgibali tudi ob slikanici Razgibanka tako, da so oponašali gibanje nekaterih živali. Četrtošolci so ob knjigi Bonton gospe malice razmišljali o zdravi prehrani in primernem vedenju med malico. Tretješolci in petošolci pa so ob knjigi Gremo po Sloveniji skupaj z živalmi, ki v njej nastopajo, raziskovali kotičke naše prelepe dežele. Šestošolci so prisluhnili zgodbi z naslovom Stoj! Šah mat ter po branju napisali navodilo za igro šah. Sedmošolci so ob prebrani zgodbi z naslovom Z dežja pod kap spoznavali frazeme oziroma prenesene besedne zveze, ki jih pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju. Devetošolci pa so ob pripovedi o Ivanu Cankarju ponovili, kaj je življenjepis ter se nato ob zbranih Cankarjevih delih naučili, kako navajamo vire in literaturo.

Učenci 3. c in d razreda na matični šoli in učenci od 1. do 5. razreda na podružnični šoli Orehovica so na Noči knjige prebrali knjigo Šivalnica besed, ki jo je prav tako napisala pisateljica Mojiceja Bonte. Po prebrani zgodbi so nastale čudovite lutke s kuhalnic, učenke 3. c pa bodo zgodbico z lutkami konec šolskega leta tudi zaigrale učencem, ki obiskujejo RaP.

Med obiskom šolske knjižnice so si učenci lahko ogledali tudi razstavo pisateljičinih knjig in prelistali ali si izposodili kakšno od njih tudi na knjižni polici. Magistrica bibliotekarstva, univ. dipl. kulturologinja, učiteljica, novinarka in pisateljica, ki je kot knjižničarka in učiteljica zaposlena na Osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah, nas je nato na naši šoli obiskala v sredo, 24. 5. 2023, ob zaključku 56. bralne značke.

Zapisala: Aleksandra Ivanšek