V Kulturnem centru Primoža Trubarja je od 1. junija 2023 na ogled razstava likovnih del učencev predmetne stopnje Osnovne šole Šentjernej z naslovom V mladih očeh

Na razstavi je 47 grafik in 88 slik učencev, ki so ustvarjali pri pouku likovne umetnosti in pri izbirnem predmetu likovno snovanje pod mentorstvom učiteljic Darje Kovačič in Mojce Lampe Kajtna.

Gospa Mojca Lampe Kajtna, ki je spregovorila na prireditvi, je poudarila, da je umetnost čudovito polje, kjer ljudje lahko izrazimo, kar čutimo in občutimo v svetu okoli nas in v nas. Tako so učenci tudi v svojih delih izrazili podobe, kot jih vidijo »mlade oči«. Poudarila je, da mladi opazujejo svet ter iščejo svoje mesto v njem. Iz žara njihovih oči veje upanje in pričakovanje. Skozi svoje likovne izraze so spregovorili o življenju, čustvih, uporu in o malih nerodnostih, ki jih doživljajo v vsakdanjem življenju. Na koncu svojega govora je izrazila pohvalo in zahvalo učencem za nastanek estetskih in izvirnih del.

Spremljevalni program k odprtju razstave so pripravili učenci recitacijskega krožka in izbirnega predmeta gledališki klub z mentorico Barbko Kukman, pevka Kiara Dvojmoč pod vodstvom Silvije Švelc, in Ema Selak ter Nina Cvelbar, mladi flavtistki, ki obiskujeta Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto.

Recitatorji so deklamirali Prešernovo balado Povodni mož, mladi gledališčniki pa so odigrali odlomek iz pravljične igre Kje si, Uršika zala in nas tako popeljali v podvodne skrivnosti Ljubljanice in Povodnega moža.

Spregovorila je tudi podravnateljica šole, gospa Tadeja Strmole, ki je razstavo uradno odprla in povabila k ogledu. V svojem nagovoru je povedala, da se na Osnovni šoli Šentjernej zavedamo pomena umetnosti v življenju slehernega človeka, čeprav so estetske vrednote v sodobnem svetu pogosto prezrte. Dodala je tudi, da  so upodobitve učencev zanimive in prepričljive ter da se v njih iskreno zrcali vse, kar doživljajo in vidijo skozi svoje mlade oči.

Barbka Kukman in Mojca Lampe Kajtna