Obveščamo vas, da se bliža čas vpisa otrok v prvi razred osnovne šole.  Za šolsko leto 2021/2022 bomo vpisali otroke, ki so bili rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Vpis bo potekal  za vse otroke (tako matične kot podružnične šole) v prostorih OŠ Šentjernej, od torka, 9. 2. 2021 do  petka, 12. 2. 2021 po individualnem razporedu.

SPREMEMBA: VPIS BO POTEKAL V GLASBENI UČILNICI (VHOD SKOZI IGRIŠČE)

Starši bodočih prvošolcev bodo dobili pisno vabilo po pošti, skupaj z obrazci, za katere prosimo, da jih izpolnjene prinesete na vpis.

Prosimo vse starše bodočih prvošolcev, da se do srede, 3. 2. 2021, do 20. ure  vpišete v enega izmed terminov v dokument na povezavi:

https://ossentjernej-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lucija_blazic_os-sentjernej_si/Ecgn1nha7_xIktkzZaKm2nMBIyn9TmbgSLoiGDOe0_v44Q?e=ko0cNo

Termini so določeni za vsak dan posebej (vsak dan v svojem zavihku – zavihki spodaj so poimenovani po dnevih in datumih). Izberite enega izmed terminov, ki vam najbolj ustreza.

V primeru, da boste imeli težave pri vpisu v dokument ali se na nobenega od ponujenih terminov vpisa ne morete udeležiti, vas prosimo, da obvestite svetovalno delavko, Lucijo Blažič na tel.: 031 744 410.

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Šentjernej. Vstop v šolo bo skozi glavni vhod, kjer sledite smerokazem.

SPREMEMBA: VPIS BO POTEKAL V GLASBENI UČILNICI (VHOD SKOZI IGRIŠČE)

Vpis bosta izvajali obe šolski svetovalni delavki, ob določenih terminih pa le ena svetovalna delavka. Zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom letos izjemoma ni potrebno, da na vpis pridejo otroci zraven, lahko pa, če želite, tudi. Postopek vpisa opravi eden izmed staršev. Prosimo, da se vpisa udeležijo le zdrave osebe in da upoštevate vse splošne higienske ukrepe za preprečevanja širjenja okužbe (nošenje maske, higiena rok in kašlja, ustrezna varnostna razdalja – 1,5 do 2m …).

Priporočamo, da si pred vpisnim postopkom preberete tudi osnovne informacije v zvezi z vpisom, ki so priložene.

Pojasnila in dodatne informacije o vpisu dobite tudi  pri svetovalni delavki, pedagoginji, Luciji Blažič, na tel.: 031 744 410 ali po e-pošti: lucija.blazic@guest.arnes.si.

Priloge:

INFORMACIJE GLEDE VPISA V 1. RAZRED

VLOGA ZA PRESTOP V OŠ ŠENTJERNEJ

VLOGA ZA PRESTOP V PODRUŽNIČNO ŠOLO OREHOVICA

PREDLOG STARŠEV ZA ODLOG ŠOLANJA

SOGLASJE OBEH STARŠEV- v primeru, da starša ne živita skupaj (OŠ Šentjernej)

SOGLASJE OBEH STARŠEV- v primeru, da starša ne živita skupaj (podružnica Orehovica)