Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli  je Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej, dne 14. 10. 2020, sprejel Pravila šolskega reda Osnovne šole Šentjernej.

Pravila šolskega reda OŠ Šentjernej urejajo:

I. Pravila šolskega reda
II. Vzgojni ukrepi za posamezne kršitve
III. Pravilnik o dežurstvu učencev
IV. Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah učencev
V. Pravilnik o podeljevanju priznanj in plaket slavček
VI. Pravila o izboru naj naravoslovca
VII. Pravilnik o proglasitvi naj športnika, športnice in naj športnega oddelka

Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej je dne, 26. 11. 2020, sprejel  Dopolnitev pravil šolskega reda – izobraževanje na daljavo, ki podrobneje urejajo pravila in postopke v času izobraževanja na daljavo.