V sklopu organizacije z Razvojnim centrom Novo mesto in s sodelovanjem Varne hiše in Svetovalnice za žrtve nasilja so učenci sedmih šol (Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija, OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel) raziskovali na temo zaznavanje sočloveka oz. sovrstnika, sošolca …  Izziv je trajal od 23. maja do 13. junija 2023.

Predstavniki sedmih šol smo se tako 23. maja 2023 udeležili prvega srečanja, kjer so nam predstavnice iz Društva življenja brez nasilja pripravile delavnice. Predstavnica, gospa Anja Jakše iz Razvojnega centra Novo mesto, pa nam je predstavila, kako naj izvedemo aktivnosti na šoli. 

V ponedeljek, 13. junija 2023, smo se ponovno dobili ob zaključku aktivnosti, na katerem so vse sodelujoče šole s svojimi ekipami predstavile svojo rešitev. Naša ekipa, ki so jo sestavljali Matic Cafuta, Neli Hočevar, Lana Lešnjak, Zarja Kralj, Oto Jurečič in Petra Penca, je za svojo rešitev izbrala dve igri, in sicer Skriti prijatelj in dobra dela, ki so ju odlično predstavili pred komisijo.

Mentorja: Slavica Jordan in Marjan Cerinšek