Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine.
Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine  in matematike preverja znanje tudi
iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.  V šolskem letu 2022/2023 se bo na OŠ Šentjernej preverjalo znanje iz fizike.

 Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno.

Več informacij si preberite v brošuri z naslovom Informacije za učence in starše, ki jo najdete na povezavi: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/